Erasmus mobility a stáže využívajú študenti vysokých škôl už 25 rokov! Pri príležitosti výročia tohto výmenného programu sa medzinárodná študentská organizácia Erasmus Student Network Slovakia v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu rozhodli zorganizovať Erasmus Week.

Kto sme?

  • ESN je študentská, nezisková a nepolicická medzinárodná sieť, ktorá sa stará o výmenných študentov v Európe. Na Slovensku fungujeme od novembra 2003 a naším cieľom je pomáhať výmenným študentom zvládnuť problémy v novom prostredí, integrovať sa do lokálnej komunity a odniesť si pozitívne skúsenosti so slovenskej kultúry. V súčasnosti máme 11 lokálnych sekcii: 4 v Bratislave, 2 v Nitre a po jednej v Trnave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.

O čo ide?

  • V období od 7.-11. mája uskutočníme pri príležitosti 25. výročia programu ERASMUS podujatie Erasmus Week Slovakia. Erasmus week je realizovaný v spolupráci s vybranými univerzitami a Národnou agentúrou programu celoživotného vzdelávania. Všetko info tu nájdete, keď kliknete na Erasmus Week alebo sem: http://erasmusweek.esn.sk
  • Erasmus Tour de Slovensko – Cesta po slovensku, ktorá v každom zo zapojených miest prinesie nápaditý program od študentov zameraný na prezentáciu najúspešnejšieho študentského výmenného programu ERASMUS,  ktorý nás – Slovákov – už od roku 1997 približuje k zvyšku EÚ. Aj samotní výmenní študenti budú mať možnosť prezentovať prostredie, z ktorého pochádzajú. Jednotlivé bloky sa budú realizovať na univerzitách, na námestiach a v obchodných centrách.
  • Galéria Spomienok – Fotografická súťaž, ktorá vyústi v 25 najlepších fotografií študentov, charakterizujúcich dušu programu ERASMUS. Najlepšie fotografie budú počas Erasmus Tour de Slovensko vystavené popri jednotlivých blokoch. Autor výhernej fotografie získa zatiaľ nešpecifikovanú cenu.
  • SocialErasmus – projekt bude sprevádzaný fenoménom tzv. community work, kde študenti a organizátori spoja sily aby vykonali niečo pre spoločnosť. Väčšinou ide o prácu s deťmi, seniormi, alebo inú spoločensky prospešnú prácu.
  • Quo Vadis Erasmus – postupnosť panelových diskusii po Slovensku za účelom informovať a motivovať študentov a akademikov, aby sa oboznámili s programom ERASMUS, s jeho novým návrhom ERASMUS FOR ALL a nakoniec, aby vycestovali do zahraničia na výmenný pobyt. Momentálne prebehli už 2 panelové diskusie za účasti expertov z oblasti školstva a vzdelávania.