V Bratislave sa 9. – 13. mája uskutočnilo stretnutie 22 mladých dobrovoľníkov zo siedmych európskych krajín spojených v organizácii FIMCAP. Hostiteľom stretnutia bolo detské hnutie  eRko, ktoré má s dobrovoľníctvom a vysielaním dobrovoľníkov bohaté skúsenosti.

Dobrovoľníkom v Afrike, Indii, Paraguaji

Účastníci seminára sa vďaka podpore Európskeho programu Mládež v akcii dozvedeli o dobrovoľníctve a úlohe mládežníckych organizácii v Afrike, Indii a Paraguaji. Účastníci sa vzájomne inšpirovali zbierkami a kampaňami na odstránenie chudoby v rozvojových krajinách ako Južný Sudán, Tanzánia, Keňa, India a pod.

Letná stáž

Väčšina účastníkov vrátane dvoch členov eRka bude mať možnosť načerpané poznatky a skúsenosti využiť na dobrovoľníckej stáži v Paraguaji počas leta 2012, kde FIMCAP organizuje trojtýždňovú dobrovoľnícku stáž na podporu miestnej organizácie Jupach.