Žilinský kraj pripravuje už 9. ročník festivalu Bambiriáda, venujúcemu sa práci s deťmi a mládežou. Aktuálny ročník s mottom ,,Nadšenie a skúsenosť menia život“ sa sústredí na prepojenie sveta detí, mladých ľudí a tých skôr narodených. „Ak sa spojí mládežnícke nadšenie  so životnou skúsenosťou starších, vždy z toho vznikne hodnota, ktorá obohatí život mladých a starších“, vysvetlila myšlienku predsedníčka RMŽK  Darina Čierniková.

Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Martin, Liptovský Mikuláš a Žilina

Bambiriáda prinesie 19.mája v každom zo 6 miest žilinského kraja originálny program. V Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Martine, Liptovskom Mikuláši a Žiline sa na verejných priestranstvách uskutoční prezentačný deň celoročných aktivít a činnosti mládežníckych organizácií,  centier voľného času a iných inštitúcií pracujúcich s mládežou. V duchu motta Bambiriády sa do programu zapoja aj starší ľudoví umelci, podrobný program v jednotlivých mestách nájdete na www.bambiriada.sk.

Záštitu nad podujatím prevzal Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja a primátori jednotlivých miest.