Vo štvrtom grantovom kole programu Rozvíjame občiansku identitu, ktorého cieľom je stimulovať rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti prostredníctvo aktívnej účasti mladých ľudí,  podporí Nadácia Intenda spolu 16 organizácií celkovou sumou 60 000 EUR. Z 88 zaslaných žiadostí vybrala hodnotiaca komisia například projekty Cyklokoalície, Človeka v ohrození, Ars Preuge či Kreatívne ráno.

Kritické myslenie a zapájanie sa

Vďaka podpore od Nadácie Intenda sa naplní idea programu Rozvíjame občiansku identitu predovšetkým prostredníctvom rozvíjania kritického myslenia mladých ľudí a ich aktívneho zapájania do verejného diskurzu, posilňovania občianskeho aktivizmu mladých ľudí a formovania ich identity v podmienkach slobodnej spoločnosti, participácie mladých ľudí na riešení komunitných problémov, učenia sa zdieľaniu rozmanitosti v priamej interakcii vo verejnom priestore, učenia sa mierovému riešeniu medzi-kultúrnych konfliktov, vyvažovania útočného nenávistného diskurzu proti rómskej minorite na sociálnych sieťach (eliminácia tzv. cyberhate), či predstavenia súčasných európskych intelektuálov mladému slovenskému publiku.