Počas víkendu v Banskej Štiavnici sa uskutoční školenie vo forme Demotábora pre vedúcich Medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce. Školenie je výnimočné tým, že simuluje realizáciu dobrovoľníckeho tábora a učí mladých ľudí zážitkom a praktickými príkladmi.

Čo vás v Demotábore čaká?

Počas troch dní sa budú mladí ľudia nielen zo Slovenska praktickými príkladmi a zážitkami učiť ako viesť dobrovoľnícky tábor s medzinárodnou účasťou. Vyskúšať si rôzne úlohy, aktivity či zážitkové hry prídu aj mladí ľudí z Ukrajiny, Bulharska, Bieloruska či Španielska, čo dodáva školeniu aj interkultúrny a medzinárodný rozmer.

11 workcampov,  80 dobrovoľníkov

Svoje skúsenosti a novonadobudnuté vedomosti pretavia účastníci počas leta do praxe, kedy sa stanú vedúcimi na jednom z 11 Medzinárodných táborov práce (tzv. workcampov) v rôznych lokalitách na celom Slovensku. „Už teraz sa účasťou na workcampe chystá v našej krajine pomáhať viac ako 80 ľudí z celého sveta. Práve vedúci sú hybnou silou a motorom každého jedného tábora, preto ich dôkladná príprava je veľmi dôležitá,“ spresnila zámer demotábora Dorčíková z INEX-u Slovakia.