Počas týždňa od 14. do 20.mája 2012  v Žilinskom kraji prebiehal festival práce s deťmi a mládežou Bambiriáda, v rámci ktorého sa konali rôzne sprievodné podujatia, ktoré vyvrcholili prezentačným dňom 19.mája. Festival je jedinečnou možnosťou spoznať aktivity a program organizácií, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom v ich voľnom čase.

Mladí & starí

Bambiriáda 2012 bola výnimočná v spojení myšlienky mládežníckeho nadšenia a životnej skúsenosti seniorov. „Nadšenie a skúsenosť menia život“ ako motto Bambiriády 2012 umožnilo mnohé zaujímavé stretnutia mladých ľudí a seniorov v duchu Európského roka 2012. Novinkou bolo aj zapojenie sa žiackych školských rád stredných škôl, ktoré sa vo voľnom čase venujú svojim rovesníkom na území školy aj mesta.

Skvelé čísla

Bambiriádu si užili deti i dospelí v Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline. Organizátori zaznamenali spolu 21 000 účastníkov, 109 prezentujúcich sa organizácií, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom v ich voľnom čase, 1 400 detí a mladých účinkujúcich na pódiu a 480 dobrovoľníkov v stánkoch a pri sprievodných podujatiach.