Príďte na Deň detí na Magio pláž a zažite s RmS a ďalšími organizáciami kopu zábavy a pohody! Tu sa pozrite…

…ČO SA BUDE DIAŤ:

 • Bubnovačka na pláži
 • Stavanie hradov z piesku
 • Indiaca
 • Lukostreľba
 • Ringo
 • Jazdenie na handbikoch
 • Plážové laboratórium s mladými vedcami
 • Lezecká stena
 • Živá knižnica
 • Maľovanie Live na veľkú stenu s Emil&Osem
 • Simulácia zrakových postihov pomocou špeciálnych okuliarov
 • Tvorivé dielne
 • Športové súťaže
 • Boccia

a veľa ďalšieho!

KDE: Magio pláž na Tyršovom nábreží

KEDY: 1.jún (piatok) od 9:00 do 17:00h

Za túto kopu zábavy sú zodpovedné tieto mládežnícke organizácie: Amavet, Ymca, Slovenský skauting, Zväz telesne postihnutej mládeže, Inex, Laura, RmS a tiež Bubnová škola Rytmika a mladý výtvarník Emil.

Podrobné info o programe nájdete na tomto linku.

FB event