Nadácia Intenda svojím programom Podporujeme súčasné umenie prispeje 17 projektom celkovou sumou 30 000 eur.  Jej cieľom je podnietiť realizáciu ambicióznych umeleckých projektov, posilniť povedomie verejnosti o súčasnej umeleckej scéne a tiež prispieť k rozvíjaniu mladého publika.

Aj rap je umenie

Výzva sa stretla s mimoriadnym záujmom –  komisia hodnotila 179 projektov, pričom celková požadovaná suma činila takmer 565 000 eur. Medzi 17 šťastných sa dostalo napríklad Divadlo Malá scéna STU, ktoré uvedie premiéru mladého dramatika Lukáša Brutovského, projekt Literárneho klubu K.K. Bagalu liteRAPtúra, spájajúci hop-hopovú tvorbu s tradične chápanou literárnou tvorbou.

A schátraná synagóga tiež!

Nadácia Intenda podporila tiež úsilie Truc Sphérique o záchranu vzácnej pamiatky – žilinskej neologickej synagógy postavenej podľa návrhu Petra Behrensa. Prostredníctvom projektu Posledná synagóga (prvý event) chcú mladí umelci, architekti a kultúrni aktivisti realizovať site-specific event odohrávajúci sa na princípe „zhusteného času“ a dať tak širokej verejnosti prvú príležitosť navštíviť synagógu po mnohých rokoch.

Podrobnosti o podporených projektoch sú k nahlaidnutiu na webe Intendy.

Foto: Truc Sphérique