Celoslovenská súťaž Môj projekt pre región sa blíži do finále. Študenti v ňom predstavia svoje zrealizované nápady na prezentáciu, zviditeľnenie lokality, regiónu, historických pamiatok, remeselníkov, atrakcií, či iných zaujímavostí, ktoré by podporili rozvoj cestovného ruchu daného regiónu. Projekt organizácie Junior Achievement Slovensko nielen  prináša čerstvé nápady mladých ľudí, ale zároveň aj rozvíja ich prezentačné a komunikačné zručnosti.

Originalita

Finále súťaže sa uskutoční 6. júna 2012 v Banskej Bystrici. Porota bude hodnotiť študentov a ich súťažné prezentácie v dvoch kategóriách: Kategória  Môj projekt pre región, v ktorej sa bude hodnotiť originálnosť konkrétneho nápadu a produktu,  hlavne dosiaľ nepoznaných zaujímavostí, ich využitie v prezentácii regiónu, a tiež samotná forma prezentácie.

Reálnosť

Druhou hodnotenou je  Kategória Najlepší regionálny produkt CR, kde sa bude hodnotiť reálnosť a využiteľnosť produktu v regióne, využitie domácich zdrojov, komplexnosť produktu (prepojenie viacerých regionálnych subjektov CR), spolupráca s existujúcimi subjektmi CR, marketing a systém informácií o produkte.

Viac o súťaži si môžete prečítať tu.

 

Foto: tekovskeluzany.sk