Po siedmy krát sme odovzdávaliocenenie MOST  ľuďom a organizáciám, ktoré vytvárajú slobodné a inšpiratívne prostredie pre deti a mladých. Večerom v KC Dunaj sprevádzali Samo Trnka a Tomáš Hudák za asistencie Kristíny Farkašovej.  Trnku a Hudáka pri ich znelkách vysokej umelckej kvality sprevádzala kapela Korben Dallas, ktorá si následne napravila povesť skvelým koncertom. Ako to na odovzdávaní vyzeralo si môžete pozrieť tu.

Projekty roka 2011 boli dva

To, že mladí ľudia sú plní dobrých nápadov dokazuje, že tentoraz boli udelené až dve ocenenia Projekt roka. Jedným z nich sú tzv. workcampy organizácie Inex Slovakia, ktoré prostredníctvom dobrovoľníckej práce, napríklad pri záchrane slovenských hradov, umožňujú mladým ľuďom spoznať rôzne svetové kultúry a zároveň získať praktické skúsenosti.

Druhým oceneným projektom je iniciatíva Nové média menia komunitu občianskeho združenia Človek v ohrození. Pod jeho záštitou sa 10 skupín stredoškolákov naučilo všetko podstatné o  tvorbe aktivistických videí a fungovaní „watchdog“ skupín. Následne zbieralo informácie o problémoch z ich prostredia a formou krátkych videí spracovávalo vybranú tému.

Veľké ďakujem partnerom

Máloktorý projekt je možné realizovať bez podpory ochotného a spoľahlivého partnera. Porotcovia súťaže vyzdvihli aj dve spolupráce komerčných spoločností a neziskového sektora cenou Partnerstvo roka.

Ocenená spoločnosť Johnson Controls sponzoruje prostredníctvom programu Conservation Leadership Corps dobrovoľnícke práce Inex Slovakia a pomáha vzdelávať mladých v oblasti udržateľnosti životného prostredia.

Spoločnosť TOPGAL Slovensko sa prostredníctvom záujmu o svojich detských zákazníkov, ktorí nosia ich tašky, stala dlhodobým partnerom detskej organizácie Fénix a dnes je súčasťou každodenného života organizácie.

  Neprehliadnuteľne aktívni mladí

 Cenu Mladý líder získal Marián Kasan, ktorého z piatich finalistov vybralo hlasovanie verejnosti. Okrem toho, že pôsobí vo V.I.A.C.- inštitúte pre rozvoj a podporu mládeže, vytvára vo svojej domovskej Orave príležitosti pre mladých umelcov. V neformálnom zoskupení K&F projekt vymyslel mimo iné hudobný inkubátor pre mladé kapely, ktoré tak majú možnosť rozvíjať svoj talent.

Za dlhodobý prínos bola ocenená Petra Hraňová, spoluzakladateľka Komunitného centra Kopčany Ulita, ktoré v neprívetivej mestskej časti Bratislavy poskytuje deťom priestor na hry, vzdelávanie i kúsok bezpečia. Pôsobí ako terénna pracovníčka, poradkyňa miestnych teenagerov a ich rodičov a na sídlisku spolurealizovala aj projekt nového ihriska.

Špeciálnou Cenou poroty  bola vyzdvihnutá činnosť Tomáša Jacka, ktorý založil Sučany Alumni, spoločnosť absolventov gymnázia. Tí v duchu anglickej tradície svoju školu naďalej zlepšujú a prinášajú tak žiakom to najlepšie zo svojich vlastných skúseností.

Cenu RmS, ktorú udeľuje Rada mládeže Slovenska organizáciám s cieľom upriamiť pozornosť na mimoriadne aktívne organizácie, získala Slovenská debatná asociácia. Tá prostredníctvom svojich debát rozvíja kritické myslenie mladých ľudí, ich komunikačné zručnosti a zapája ich do celospoločenského diania.

Celý večer RmS s priateľmi by sa neuskutočnil bez podpry našich partnerov – Denníka SME, KC Dunaj a  finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.