V utorok, 5.6. sa  v Žiline uskutočnilo Mimoriadne Valné zhromaždenie Domky, združenia saleziánskej mládeže, na ktorom sa stretli delegáti 21 Domka stredísk z celého Slovenska. Cieľom bolo zvoliť nového predsedu Domky vzhľadom na rozhodnutie predsedníčky Slávky Brigantovej o odchode z tejto služby.

Valné zhromaždenie zvolilo novú predsedníčku, ktorou sa stala mladá saleziánska spolupracovníčka Lýdia Ondrejkovová. Lydka pracuje na ústredí Domky od septembra 2011 a je zodpovedná za obsahovú stránku školení Školy pre animátorov, ako jedného z dôležitých poslaní organizácie. Okrem toho má Lydka bohaté skúsenosti s vedením stretiek pre mladých, pre birmovancov a takisto spolupracovala na mnohých celoslovenských projektoch saleziánov a Domky.