Deti majú radi sladkosti, najmä čokoládu, to vie každý. Čo vie už menej ľudí, je že sa na jej výrobe často podieľajú práve deti. Napríklad na kakaových poliach v Ghane a na Pobreží Slonoviny je alarmujúci počet pracujúcich detí, ktoré sú vystavené nebezpečenstvu pesticídov i obchodovaniu s ľuďmi.

Čo to vlastne je?

12. jún je aj preto Svetovým dňom boja proti detskej práci. Ale čo to tá detská práca vlastne je? Môžem sa ňou oháňať, keď už zase mám umývať riady? UNICEF definuje detskú prácu ako prácu, ktorá dieťa oberá o jeho detstvo, bráni mu v školskej dochádzke, je nebezpečná z morálneho, fyzického, psychického či sociálneho hľadiska, narúša potenciál a dôstojnosť dieťaťa a tým pádom porušuje jeho základné práva. Obeťou detskej práce je podľa posledných prieskumov 127 miliónov chlapcov a 88 miliónov dievčat.

A čo s tým?

Nástrojom boja proti detskej práci je vzdelanie a osveta. Upozornenie na túto problematiku (aj prostredníctvom svetového dňa) a šírenie povedomia vytvára tlak na ľudí, zodpovedajúcich za pracovnú legislatívu a jej dodržiavanie. Vzdelávanie samotných detí vedie k ich prekonaniu negramotnosti a chudoby, čím sa im otvárajú ďalšie  a vhodnejšie možnosti obživy.