UNHCR – Agentúra OSN pre utečencov spúšťa pri príležitosti Svetového dňa utečencov kampaň Dilema, ktorá priamo oslovuje ľudí a poukazuje na situácie, ktoré musia riešiť obyvatelia krajín ako je Somálsko či Afganistan. Čo by si robil či robila na ich mieste ty a čo to znamená, byť utečencom?

44 miliónov vs. 12

Utečenci sú ľudia, ktorých práva sú z náboženských či politických dôvodov potláčané a musia opustiť svoj domov. Nútených opustiť svoju domovskú krajinu pre porušovanie ich základných práv je v súčasnosti približne takmer 44 miliónov ľudí. V roku 2011 bol zmeraný najvyšší počet utečencov od roku 1990.  Slovensko pri tomto čísle patrí medzi krajiny s nedostatočnou podporou pre ľudí utekajúcich pred vojnovými konfliktami a pod. V roku 2011 Slovensko udelilo azyl len 12 ľuďom, problémom je však aj všeobecné povedomie o tejto problematike.

Aj naša dilema

Práve kampaň Dilema môže prostredníctvom vcítenia sa do týchto hraničných situácii pomôcť zmeniť náš postoj k utečencom. Ako píše UNHCR, máme možnosť pomáhať utečencom prostredníctvom našej vlády, neštátnych organizácii ale aj toleranciou a zvyšovaním povedomia o tejto problematike. Slovensko je síce vo väčšine prípadov tzv. len tranzitná krajina, teda akási utečenecká prechodná stanica, no práve preto by sme sa ako prvé útočisko utečencov mali snažiť vytvárať pre žiadateľov o azyl tolerantné a podporujúce prostredie.  Viac sa môžeš dozvedieť priamo u UNHCR.