Rio v uplynulých dňoch žilo veľkými otázkami budúcnosti. Podujatie United Nations Conference on Sustainable Developement, známejšie ako Rio+20, zvolalo svetových lídrov k diskusii o dvoch témach: zelená ekonómia v kontexte udržateľného vývoja znižovania chudoby a inštitucionálny rámec pre trvalo udržateľný rozvoj.

Čo sa zmení

Výsledkom konferencie, ktorá hovorila o tom, akú chceme budúcnosť, úctyhodný zoznam tém a oblastí, ktoré budú smerované k zelenšiemu a udržateľnejšiemu rozvoju. Tie zahŕňajú napríklad otázky hladu a chudoby, zamestnania, vzdelávania, pralesov a oceánov či rodovej rovnosti. Celé zhrnutie záväzkov je možné prečítať si tu alebo v prehľadnom Cloud of Commitments.

 Čo zmeníme my

Konferencie a jej sprievodného programu sa tiež zúčastnili mladí ľudia a neziskové organizácie z celého sveta. Práve tí majú k Rio+20 skeptickejší postoj. Konferencia totiž nadväzuje na Rio Earth Summit z roku 1992 a mala priniesť výraznú revíziu a zmeny v cieľoch, ktoré za uplynulých 20 rokov neboli efektívne dodržané. Tá sa podľa mnohých neudiala a je oprávnené obávať sa o zavedenie skutočných zmien do každodenného života našej spoločnosti. Avšak aktívnym zapojením sa do starostlivosti o našu planétu a sledovaním plnenia záväzkov Rio+20 môžeme prispieť aspoň k zvýšenej snahe o pozitívne zmeny.