V rámci rozsiahleho projektu The Great Debate  a dánskeho predsedníctva EÚ sa stretli občania, organizácie, združenia, firmy, politické strany, think tanky, výskumné inštitúcie a univerzity na podujatí Solutions by Re-thinking.

Veľká debata

Viac ako 400 účastníkov vrátane zástupcov  Mladých európskych federalistov (JEF Europe) diskutovalo o problémoch a možnostiach, s ktorými sme konfrontovaní v Európe, ako napríklad migrácia obyvateľstva, klimatické zmeny, chudoba či vzdelanosť mladých ľudí. Cieľom projektu The Great Debate je zhromaždiť maximum aktétov zo všetkých krajín Európskej únie a prinášať nové vízie s ambíciou vytvoriť trvalé myšlienkové hnutie.

Podľa USA

JEF Slovakia zároveň vítajú iniciatívu ministrov zahraničných vecí 10 krajín Európskej únie, ktorí sa na stretnutí niektorých šéfov diplomacie s predsedom Európskej komisie Josém Manuelom Barrosom a stálym predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom prihlásili k myšlienke zjednotenej Európy podľa vzoru Spojených štátov amerických.

EÚ efektívne

JEF Slovakia podporuje myšlienku, aby si občania členských krajín Európskej únie volili svojho celoeurópskeho prezidenta i snahu vytvoriť dvojkomorový Európsky parlament, v ktorom by sedeli aj zástupcovia členských štátov. JEF Slovakia tiež apeluje na  vytvorenie silnej, no zároveň štíhlej a efektívnej európskej vlády a žiada spoločné kreslo pre EÚ v medzinárodných organizáciách vrátane OSN, ako plnoprávne akceptovaného štátoprávneho celku s vlastnou subjektivitou.