Školský rok je za nami a okrem vysvedčení sa možno na niektorých školách tešiť aj z iných výsledkov: 15 škôl z celého Slovenska sa zapojilo do projektu Zelená škola a počas roka pracovalo na praktickej ochrane životného prostredia. Školy, ich žiaci, pedagógovia, rodičia ale i širšia komunita.

Bylinky, kvety, zeleniny

V rámci projektu sa realizovali nové ekoučebne, bylinkové špirály, náučné chodníky či programy v prírode. Materská škola v Banskej Bystrici  sa napríklad teší zo „Zeleného zámočku“, ekoučebne z prírodných materiálov, ktorá bude spolu s bylinkovým záhonom slúžiť ako herný a oddychový priestor aj pre verejnosť.  V Dubnici nad Váhom v školskej záhrade vytvorili bylinkovú i zeleninovú záhradu, o ktorú sa budú starať deti, oddychové sedenie a aj hmatový chodník pre žiakov s autizmom.

 Zelenšie aj po prázdninách

Podporu týmto skvelým projektom vo výše 7 500 eur poskytlo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a Ikea v rámci grantového programu „Pomáhame vyrásť“.  Zelená škola sa bude aj v nasledujúcom školskom roku venovať vytváraniu zdravšej, zelenšej a aktívnejšej školskej i širšej komunity.