Aliancia Fair-Play a VIA IURIS opäť organizuje ocenenie Biela Vrana, ktoré je udeľované spoločensky prínosným a odvážnym občianskym činom. Do piateho ročníka ocenenia sa môžete zapojiť aj vy, nominovaním ľudí a činov, ktoré si Bielu vranu podľa vás zaslúžia.

Prečo nominovať

Organizátori Bielu Vranu sa udeľujú ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie. Ocenenie podľa vlastných slov začali organizovať preto, aby sme takýchto ľudí povzbudili, verejne im poďakovali a dodali im silu pokračovať v ich kauzách.

 Ako nominovať

Nominovať možno zahŕňať jednotlivcov i skupiny, v ktorých príbehu nastal v ostatnom roku nejaký aktualizačný moment, prípadne aj staršie kauzy, ktoré sú stále živé. Tipy by mali obsahovať meno, kontakt, krátky popis príbehu a zdôvodnenie nominácie (prípadne odkazy na zdroje). Z tipov, zaslaných do 22. júla na info@bielavrana.sk vyberie sedemčlenná porota zložená zo zástupcov laureátov predchádzajúcich ročníkov a osobností spoločenského života s odborným a morálnym kreditom.