Prírode sa bude opäť zelenať o čosi jednoduchšie. K ochrane prírody a životného prostredia prispejú eurofondy, ktoré poskytne Európska komisia. Tá uvoľní pozastavené fondy Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, čím zároveň odsúhlasí opatrenia, ktoré envirorezort prijal na zlepšenie funkčnosti a kontroly čerpania eurofondov.

Pozitívny efekt

Uvoľnenie platieb bude mať pozitívny dopad na likviditu relevantných účtov Ministerstva financií a následne aj na celkovú bilanciu štátneho rozpočtu, keďže od uvádzaného dátumu boli výdavky spojené s implementáciou jednotlivých projektov Operačného programu Životné prostredie uhrádzané iba zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Intenzívna komunikácia

Obnovenie čerpania eurofondov je výsledkom priebežnej komunikácie s EK, v rámci ktorej dôležitú úlohu zohralo aj zintenzívnenie komunikácie na najvyššej úrovni v poslednom období. Jej súčasťou bolo tiež spoločné stretnutie ministra životného prostredia SR Petra Žigu s eurokomisárom pre regionálnu politiku Johannesom Hahnom.