Iniciatíva Európskej komisie Mládež v pohybe na seba od 6. do 8. júla 2012 upozornila na hudobnom festivale Pohoda a zábavným programom pozostávajúcim z prezentácií a každodenných diskusií oslovila tisíce mladých návštevníkov festivalu.

Pohybom k spolupráci

Cieľom iniciatívy je podporovať mobilitu študentov a praktikantov, pomáhať pri modernizácii vzdelávacích systémov a zlepšovať potenciál zamestnávania mladých ľudí. Iniciatíva „Mládež v pohybe“ vyzýva štáty EÚ k spolupráci s cieľom dať mladým viac príležitostí na to, aby čo najlepšie využili svoje znalosti a zručnosti.

3 000 pri 35 °C

Stan iniciatívy „Mládež v pohybe“ navštívilo počas festivalu Pohoda viac ako 3 000 návštevníkov. Medzi atrakcie v stane patrili živá verzia kolesa šťastia EÚ, informačné prezentácie a zdokonaľovanie tanečných zručností, ktoré si návštevníci užili napriek horúčavám. Na pódiu iniciatívy „Mládež v pohybe“ vystupovalo medzinárodné divadelné zoskupenie Prencov60. Slovenskí študenti sa podelili o svoje skúsenosti so štúdiom v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus a mladí umelci z Poľska, Bulharska, Francúzska a Slovenska hovorili o svojich zážitkoch s Európskou dobrovoľníckou službou. Hudobná skupina Hip-Hop for True Peace vytvorila provizórne tanečné štúdio a publikum naučila zopár dôležitých tanečných pohybov.

Výzvy a príležitosti

Doplnkom k zábavnému programu boli rozprávania slovenskej ambasádorky iniciatívy „Mládež v pohybe“ Aleny Kánovej a Karla Bartáka z Európskej komisie, ktorí vysvetlili význam iniciatívy „Mládež v pohybe“ pre EÚ a pre nich samých. Kánová, paraolympijská šampiónka v stolnom tenise, opísala výzvy a príležitosti, ktoré sa spájajú s pobytom v zahraničí. Vladimír Šucha, riaditeľ pre kultúru v Európskej komisii, diskutoval o téme „Je európska integrácia len o fondoch EÚ?“  a neskôr spoločne s Matúšom Vallom viedli diskusiu s názvom „Spojí nás kultúra? Pomáha umenie integrácii Rómov?“

Foto: © Jana Mináriková