Baví ťa učiť sa jazyky? A čo tak skúsiť posunkovú reč? Bezplatné kurzy posunkového jazyka Povedz to posunkom naučia Bratislavčanov dohovoriť sa aj s nepočujúcimi. Najpoužívanejšie posunky a svet nepočujúcich predstaví známy tlmočník z posunkového jazyka Robert Šarina.

Rozhovor rúk

Na začiatku je najťažšie rozhýbať ruky, ale potom to už ide samo. Základy posunkového jazyka sa dajú zvládnuť pomerne rýchlo. „Svet nepočujúcich, ich jazyk, myslenie a vnímanie sveta sú vizuálne. Posunkový jazyk má manuálno-vizuálnu formu a slovenčina je pre nepočujúcich takmer cudzí jazyk,“ vysvetľuje. Nepočujúci majú aj preto často problémy pri čítaní s porozumením, s vnímaním metafory, preneseného významu a humoru so skrytou pointou.

Nepočuť nie je problém

Nepočujúci majú podľa Roberta Šarinu svoju vlastnú kultúru, ktorá im umožňuje žiť síce odlišný, ale plnohodnotný život. „Nepočuť nie je problém. Problém je postoj väčšinovej spoločnosti počujúcich k nepočujúcim ľuďom. Niekedy sa bariéry odstraňujú ťažšie ako tie stavebné,“ tvrdí tlmočník, ktorý chce o tom presvedčiť aj účastníkov nedeľných workshopov.  Počujúci sa napríklad často čudujú, keď stretnú nepočujúceho na diskotéke alebo na akcii, kde hrá elektronická hudba. Nie je to však nič nezvyčajné. Niektorí nepočujúci dokážu vnímať určité hlboké tóny a ak hudba hrá naozaj nahlas, dokážu telom vnímať vibrácie. Mnohí nepočujúci výborne tancujú.

Posunková nedeľa

Kurz posunkového jazyka pre verejnosť sa na bratislavskej Magio pláži uskutoční každú druhú nedeľu o 17.00 hodine v termínoch  29.júla a 12., 26. augusta v priestoroch čitárne. Kurzy organizuje Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis.