Národná rada občanov so zdravotným postihnutím vyhlasuje 5. ročník fotografickej súťaže Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím. Cieľom online súťaže je zviditeľniť problémy a prekážky, s ktorými sa stretávajú ľudia s postihnutím a prispieť tak k diskusii o kvalite života ľudí s postihnutím. Súťaž je príležitosťou pre ľudí s telesným, mentálnym, sluchovým, zrakovým, chronickým, duševným alebo iným ochorením poukázať na úskalia, ktoré musia prekonávať v každodennom živote, ktoré si ľudia bez postihnutia často ani neuvedomia.

 Vyhraj nad prekážkou

Do súťaže sa môžu zapojiť samotní ľudia s postihnutím, ich rodinní príslušníci, priatelia, známi, ale aj široká verejnosť. Súťažiaci môžu zasielať fotografie prostredníctvom on-line formulára alebo e-mailom na adresu foto@nrozp-bariery.sk. Súťaží fotografia, nie človek, preto jeden súťažiaci môže zaslať viacero fotografií. O výherných fotografiách rozhodne široká verejnosť svojim hlasovaním priamo na www.nrozp-bariery.sk . Autori fotografií, ktoré získajú najviac hlasov, budú ocenení.

Foto: Dominic Alves/flickr