V týchto dňoch väčšina z nás napäto sleduje výkony športovcov na Olympijských hrách. Tie okrem vrcholných športových okamihov prinášajú aj stretnutia rôznych kultúr a ľudí z každého kúta sveta. A kým tieto strety kultúr sú pozitívne, množstvo ľudí smerujúce do zahraničia so sebou prináša aj riziká. Práve podobné podujatia sú ideálnou príležitosťou na obchodovanie s ľuďmi.

Londýnska kampaň

Tento obchod funguje na lákaní ľudí do zahraničia pod zámienkou práce, brigády či štúdia. Po falošnom nábore nasleduje pod rôznymi zámienkami odobratie dokladov, manipulácie a vydieranie vedúce k psychickému a fyzickému týraniu. Práve kvôli tomuto obmedzovaniu osobnej slobody sa na podujatiach ako Olympijské hry konajú rôzne preventívne kampane. Tá londýnska sa dá vidieť priamo v uliciach mesta vo forme obrovských darčekov. Tieto darčekové krabice reprezentujú skutočnosť, že nie všetko je také ako sa na prvý pohľad zdá, vrátane pochybných ponúk. Po vstupe do vnútra „darčekov“ sú návštevníci a obyvatelia Londýna pod lákavým obalom konfrontovaní s faktami o obchode s ľuďmi, podobne ako sú pracovné či študijné ponuky len zámienkou na zneužívanie.

Darovanej práci na zuby…?

Vzdelávacie kampane ako tá aktuálna olympijská sú podstatnou zložkou boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Pre zníženie rizika, že sa stanete obeťou, sa treba predovšetkým dobre informovať. Pri príliš atraktívnych ponukách je nutné získať množstvo informácii, pýtať sa na detaily a dostať presvedčivé odpovede. Samozrejmosťou je pozorné čítanie zmlúv a podmienok, ktoré podpisujete. Užitočné je aj nadviazanie kontaktu a poradenstvo s ľudmi s podobnou profesijnou skúsenosťou, právnikmi či ambasádami. Informácie o svojom cestovaní, vrátane kontaktnej adresy a čísla, nechajte u blízkych osôb a nezabudnite si so sebou vziať kópiu dokladov. Na Slovensku sa prevencii, vyhľadávaniu a reintegrácii ľudí, ktorí sa stali obeťami  obchodovania, venuje napríklad Slovenská katolícka charita.