Do aktuálneho šiesteho ročníka medzinárodnej súťaže aces – Akadémia stredoeurópskych škôl sa zapojil rekordný počet škôl z krajín strednej a východnej Európy, z toho svoje projektové zámery zaslalo až 36 slovenských škôl.

Správy gramotne

Hlavnou témou tohtoročnej súťaže bola mediálna gramotnosť pod heslom „Odraz reality – Ako vnímame a vytvárame svet prostredníctvom médií“. Mediálna gramotnosť, teda súbor zručností, umožňujúcich dorozumievanie sa v čoraz širšej škále správ, je v dnešnej informačnej spoločnosti nesmierne užitočná. So zámerom rozvíjať tieto zručnosti súťaž zorganizoval vzdelávací program aces – Akadémia stredoeurópskych škôl, posilňujúci medzikultúrnu výmenu a spoluprácu mladých ľudí.

Úspešní slovenskí študenti

Slovenských študentov bolo nielen veľa zapojených, ale aj ocenených. Zo 174 prihlásených školských partnerstiev zo 415 škôl bolo vybraných 44 najlepších medzinárodných partnerstiev a ma až na 12 z nich participujú aj školy zo Slovenska. Medzinárodná komisia zložená z odborníkov v oblasti školstva a vzdelávania a zástupcov ministerstiev školstva participujúcich krajín vybrala najlepšie projekty, ktoré získajú granty na realizáciu projektových nápadov, týkajúcich sa pozitívnych ale i negatívnych vplyvov masových médií na náš život,  formovania názorov verejnosti a vyhodnocovania informácii, ktoré prostredníctvom médií získavame.