V 8. ročníku Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie sa o celkovú podporu vo výške 15 000 eur uchádzalo 29 projektov. Prihlásené projekty spájala spoločná snaha o skvalitnenie života vo svojich obciach a  napredovanie regiónu.

Kone i sovy

Komisia vybrala 11 projektov, ktorých predkladatelia chcú zlepšiť život obyvateľov v Malackách, Perneku, Kuchyni, Sološnici a Plaveckom Podhradí; dva z podporených projektov sa budú realizovať vo viacerých obciach na Podhorí. Patrí medzi ne napríklad vytvorenie možnosti hipoterapie v perneckej škôlke, športovisko prinášajúce možnosť spoločného pohybu zdravých i zdravotne postihnutých ľudí, ochrana vzácnych sov či vybudovanie úschovne bicyklov.

Dobrovoľnícka stovka

Spoločnosť Holcim zároveň oslavuje svoje 100. výročie dobrovoľníckou prácou. Zamestnanci odpracovali od začiatku tohto roku už 1782 dobrovoľníckych hodín – zbierali odpad, čistili vodnú nádrž, rekonštruovali a natierali. V dobrovoľníctve budú pokračovať aj na jeseň tak, aby dosiahli cieľ 2400 dobrovoľníckych hodín v roku 2012.