Videli ste túto prednášku? Ak aj vás uchvátilo učenie sa pomocou budovania vlastných projektov, máme dobrú správu! Netradičný letný tábor Akadémia vzdelávania, inšpirovaný majstrovskou školou Gevera Tulleyho, bude vzdelávať deti celkom neškolsky – stavaním. Ako to bude prebiehať?

Čelenie výzvam

„Vďaka malým čiastkovým výzvam, pri ktorých sa deti naučia postupne bezpečne narábať s nástrojmi, zisťujú, čo sa vlastne chystá. Usilovnosťou získavajú indície, ako postupovať ďalej,“ hovorí jeden z organizátorov Peter Krajňák, „tým, že deti nedostanú žiadne inštrukcie ohľadom realizácie, musia na všetko prísť sami. Čiže je to všetko skôr o uvažovaní, plánovaní, komunikácii a odvahe skúšať nové nápady a vylepšovať ich. Vedľajším efektom môže byť aj to, že si precvičia manuálnu zručnosť. Ale primárne nám ide o to zmeniť ich uvažovanie o problémoch a výzvach, nie naučiť ich zabíjať klince.“

Majsrtovaním k rozvoju detí

Tábor je určený dvanástim deťom vo veku od 7-11 rokov, chlapcom i dievčatám, vítaní sú aj zahraniční malí stavitelia. Podrobné informácie o programe a organizácii akadémie nájdete v tomto letáku. Myšlienky Gevera Tulleyho sú rozhodne inšpiratívne a môžu deti dobre vyzbrojiť do života. Vedia si organizátori Akadémie zvedavosti predstaviť podobnú majstrovskú školu aj na Slovensku? Peter je optimista: „Prečo nie? Veríme, že sa to raz podarí!“