Medzinárodný deň mládeže nie je príležitosťou, kedy mladí ľudia dostávajú čokolády a cukríky tak ako na Deň detí. 12. august sa vyznačuje predovšetkým pripomenutím toho, aký potenciál pre svet predstavujú mladí ľudia.

Rozvoj mladého potenciálu

V roku 1985 Organizácia Spojených národov (OSN) slávila prvý Medzinárodný deň mládeže a dodnes sa snaží prostredníctvom tejto oslavy posilniť kvalitu a kvantitu príležitostí na plné, efektné a konštruktívne zapájanie sa mladých ľudí do spoločnosti. Medzi priority v práci OSN s mladými ľuďmi patrí vzdelanie, zamestnanie, hlad a chudoba, zdravie, životné prostredie, drogová závislosť, delikvencia, voľnočasové aktivity, dievčatá a mladé ženy, participácia, globalizácia, informácie a komunikačné technológie, HIV/AIDS, mládež a konflikty a medzigeneračné vzťahy.

Pre budúcnosť

Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon pokladá mladých ľudí za transformačnú silu, mladí ľudia sú podľa neho kreatívni, vynaliezaví a entuziastickí agenti zmeny, či už na verejných námestiach alebo v cyber priestore. „ Mladí ľudia môžu určiť či sa táto éra pohne smerom k hlbšiemu ohrozeniu alebo k pozitívnej zmene,”  vyzýva Ban, „ poďme podporiť mladých ľudí nášho sveta, aby mohli vyrásť na dospelých ľudí, ktorý vychovajú ďalších produktívnych a schopných lídrov.“