Slovenská debatná asociácia sa rozhodla podeliť o svoje argumentačné a komunikačné schopnosti a počas uplynulého týždňa školila členov a členky mládežníckych organizácii. Seminár Od problémov k médiám bol zameraný na komunikáciu s médiami, marketing na sociálnych sieťach i vyjednávanie.

Nielen dobré nápady

„Mládežnícke organizácie sú dobré v generovaní nápadov na zlepšenie života vo svojom okolí. Tieto nápady však niekedy nevedia doviesť do úspešného konca, pretože nevedia dobre komunikovať s donormi či médiami,“ vysvetlil motiváciu orgnaizátorov Martin Burgr, predseda správnej rady SDA. Spolupráca medzi organizáciami a SDA bude pokračovať aj po skončení seminára. SDA bude nielen zverejňovať mediálne výstupy účastníkov, ale aj pomáhať s ich prípravou prostredníctvom konzultácií.

Niet nad prax

Na školení sa zúčastnilo 18 dobrovoľníkov, ktorých organizácie sa venujú rôznym činnostiam. Prvá časť školenia sa venovala argumentácii a tvoreniu plánov, neskôr si účastníci mohli vybrať spomedzi špecifických kurzov, ktoré sa týkali okrem iného aj grafiky alebo on-line kolaborácie. “Semináre sme sa snažili urobiť čo najviac praktický. Preto si zúčastnení mohli vyskúšať písanie tlačovej správy alebo fotoreportáž, na ktorú okamžite dostali spätnú väzbu,“ vysvetlil Lukáš Lehotský, jeden z lektorov.