Priebežne môžeš získať finančnú podporu na projekty z oblasti zdravia, žurnalistiky, vedy či médií. O nasledujúce granty môžeš žiadať počas celého roka.

 
Podpora slobody tlače

  • Deadline: 31.12.2012
  • Max. výška grantu: 25 000

Neziskové organizácie z celého sveta, ktoré hľadajú peniaze na právnu pomoc pre nezávislých žurnalistov alebo zaisťujú ochranu a podporu slobody médií, môžu žiadať o grant v The Media Legal Defence Initiative (MLDI). Pre viac info klikajte sem.

 
Objavuj s National Geographic

  • Deadline: 31.12.2012
  • Max. výška grantu: 5 000$

Mladým nadšeným archeológom, antropológom, astronómom, ekológom, geografom, geológom a dobrodruhom je určený grant Young Explorers.

National Geographic ním chce podporiť mladých ľudí vo veku 18 – 25 rokov v ich výskumoch a projektoch súvisiacich s existujúcimi programami National Geographic (Committee for Research and Exploration, Expeditions Council a Conservation Trust). Všetko potrebné o grante vrátane prihlášky sa nachádza tu.

 
Podpora ľudí s mentálnym postihnutím

  • Deadline: 31.12.2012
  • Max. výška grantu: nešpecifikovaná

Grant Mental Health Initiative podporí neštátne organizácie zo Strednej a Východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu zamerané na prevenciu inštitualizácie a podporu komunitného spôsobu života ľudí s mentálnym postihnutím.

Cieľom grantu je udržateľný rozvoj kvalitných komunitných alternatív a spoločenské začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím. Okrem finančnej podpory budú organizáciám poskytnuté aj tréningy a technická pomoc. Záujemcovia môžu poslať 1 stranový popis svojho projektu na mail mhi@osi.hu. Podrobnosti nájdeš v popise projektu.

Mládežnícky portál

  • Deadline: 31.12.2012
  • Max. výška grantu: 10 000$

Neziskové organizácie môžu prispieť na nový mládežnícky portál YouthPolicy.org a získať za spravovanie tematických stránok grant až do výšky 10 000$.

Zapojiť sa môžete do tematických okruhov: Participácia a občianstvo, Aktivizmus a dobrovoľníctvo, Práva detí a mládeže, Svetová drogová politika, Komunitná práca, Výskum a poznanie, Neformálne učenie, Životné prostredie a udržateľnosť, Multikulturalizmus a menšiny, Spravodlivosť.

Návrhy stránok by nemali presiahnuť obdobie 1 roka a mali by byť v anglickom jazyku. Viac o podmienkach tu, kde sa možno aj prihlásiť.