Učiť sa cez prázdniny? Na prvý pohľad to znie pritiahnuto za vlasy, no nájdu sa aj takí nadšenci. Konkrétne účastníci letnej akadémie Discover, organizovanej Slovenskou debatnou asociáciou. Približne stovka českých a slovenských stredoškolákov trávila 11. až 18. augusta v dedinke Kubrica pri Trenčíne na workshopoch a debatách s absolventmi Oxfordu, Cambridge a Harvardu či Martinom Bútorom.

 Letná neuroveda a architektúra

“Väčšina ľudí si myslí, že po vyvrcholení Slovenskej debatnej ligy finálovou debatou v NRSR, nastáva v kalendári aktivít SDA hluché miesto. V uplynulých rokoch sme sa snažili ukázať, že to tak nie je, prostredníctvom tábora a školy práva. Minulý rok sme sa však rozhodli, že spravíme jednu veľkú akadémiu, ktorá by v sebe zlúčila prvky oboch akcií, rozšírime ju o nové oblasti a urobíme ju čo najkvalitnejšie”, vysvetľuje príbeh okolo vzniku Discoveru Marián Porvažník. “Tak sme okrem seminárov práva a akademickej debaty  zaradili do vzdelávacej časti aj témy ako neuroveda, architektúra, či psychológia. Snažili sme sa, aby si každý prišiel na svoje a aby mal zároveň možnosť spoznať aj oblasti, ktoré sú možno na okraji jeho záujmu. Našou víziou je, aby človek, ktorý sa zúčastní Discoveru, mal čo najkomplexnejší obraz o spoločenskej realite, aby sa mohol zdokonaliť v tom čo ho zaujíma, nájsť a pochopiť súvislosti s inými vedami, či obormi, ktoré túto realitu vytvárajú”, dodáva Porvažník.

Prázdninové tézy

Celá akadémia prebiehala vo forme seminárov, workshopov a debát. Jedným zo základných cieľov podujatia bolo, aby účastníci dokázali nadobudnuté vedomosti aj prakticky využiť. Preto sa často po skončení seminára uskutočnila súťažná debata. V tej oproti sebe stáli dva tímy, snažiace sa presvedčiť rozhodcov o platnosti, resp. neplatnosti zadanej tézy, vychádzajúcej z nejakého kontroverzného aspektu danej oblasti. Nutnosť zapracovať nadobudnuté vedomosti do stavby a vyvracania logických argumentov, je spôsob ako týchto stredoškolákov naučiť dané vedomosti využiť v praktickej rovine a kultivovanej a vedeckej diskusii. Táto nadstavba vytvára z Discoveru, ktorý už kvalitou lektorov a prednášajúcich pripomína skôr vysokú školu, unikátne stredoškolské vzdelávacie podujatie, ktoré v sebe spája hravosť s učením sa nových vecí.