Skupina siedmych mladých dobrovoľníkov z organizácie eRko už dva mesiace pomáha v rozvojových projektoch v Keni. Svoju trojmesačnú dobrovoľnícku službu začali v polovici júna a potrvá do polovice septembra. Dobrovoľníci sa venujú chudobným deťom ulice zo slumov v rôznych centrách a školách, deťom so zdravotným postihnutím, ale aj ženám, ktoré podnikajú na zabezpečenie svojej rodiny na trvalo udržateľnej úrovni.

Dobrá novina až do Afriky

“Chlapci sú veľmi živí, ale za to talentovaní v mnohých oblastiach, ktoré by na ulici nemali šancu rozvíjať. Uvedomila som si, že títo chlapci sú vlastne úplne takí istí ako tí u nás. Akurát mali v živote menej šťastia, keď nepocítili lásku a rodičovské prijatie a keď často museli na ulici zápasiť o kus chleba alebo o holý život.”  Mária Látalová, pôsobiaca v centre pre drogov závislých chlapcov

Dobrovoľníkov vyslala organizácia eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktorá na Slovensku organizuje finančnú zbierku Dobrá novina, z ktorej sú podporované rozvojové projekty v krajinách východnej Afriky. Pôsobenie dobrovoľníkov v projektoch podporovaných z tejto zbierky prispieva k posilneniu partnerstva medzi donorom a podporenou organizáciou na osobnej úrovni. Dobrovoľnícky pobyt bolo možné zrealizovať vďaka grantu Európskej únie – Programu Mládež v akcii a grantu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky – Programu na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci.

Koľko dáš, toľko dostaneš

“Chlapci sú usilovní študenti, lebo vedia, že vďaka projektu St. Mary´s High School dostali príležitosť zmeniť svoj doterajší život. Už od malička vnímali hodnotu peňazí a tak im je jasné, že ich jedlo im kúpili ľudia zo Slovenska.”  Jaroslav Mišík pracujúci v škole pre chlapcov z ulice

Ako uvádzajú sami dobrovoľníci, do Kene prišli s túžbou pomáhať, ale sú to práve oni sami, ktorí veľa dostávajú. Či už prostredníctvom každodenných stretnutí s ľuďmi, ktorí z pohľadu životného štandardu žijú jednoduchým životom, no vnútorne veľmi plným a bohatým, alebo prostredníctvom samotnej dobrovoľníckej skúsenosti, v rámci ktorej majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti. Ich osobné príbehy si môžete prečítať tu.