V nedeľu 19. augusta 2012 sa v Bratislave uskutočnil Kongres Mladých priateľov Európy (JEF Slovakia). Na pravidelnom stretnutí delegátov z celého Slovenska vyhodnotilo doterajšie Predsedníctvo JEF Slovakia svoju prácu za posledné dva roky a následne sa volilo nové. Kandidáti na jednotlivé pozície prezentovali svoje plány a vízie, ako by chceli ďalej rozvíjať združenie. Vo voľbe za prezidenta JEF Slovakia získal najvyššiu podporu delegátov Norbert Kucharík. Do Predsedníctva JEF Slovakia boli tiež zvolení Slavomíra Štibelová (generálna tajomníčka), Martin Kališík (viceprezident) a Jana Nguyenová (medzinárodná tajomníčka).

Hlavnými prioritami novozvoleného vedenia Mladých priateľov Európy je rozšírenie členskej základne v ďalších regiónoch Slovenska, usporadúvanie konferencií a seminárov na aktuálne európske témy, prehĺbenie spolupráce s partnerskými združeniami doma i v zahraničí, medzinárodné výmenné pobyty a získavanie grantov pri financovaní organizácie. Predstavitelia JEF Slovakia plánujú tiež nábor nových členov na viacerých vysokých školách, nielen v Bratislave. V závere stretnutia diskutovali delegáti o Stanovách JEF Slovakia a zhodli sa na potrebe ich zmien. Schválili rozšírenie Kontrolnej komisie ako dozorného orgánu na troch členov.