Uplynulé obdobie Európska únia zbierala názory mladých ľudí na tému sociálnej inklúzie s dôrazom na migrantov. EU sa tak pod tajomným názvom štrukturovaný dialóg snaží komunikovať s mladými ľuďmi a zohľadňovať ich potreby vo svojom pôsobení. Vo forme prevažne dotazníkov, ktoré môže vyplniť každý mladý Európan a Európanka, sa tak dostáva hlas mladých ľudí cez všetky politické štruktúry.

 Čo si myslia mladí

Témou posledných 4 mesiacov bolo pre 27 členských krajín začlenenie migrantov do našej spoločnosti. Mladí ľudia si myslia, že ich situácii by pomohli prísnejšie antidiskriminačné zákony pre oblasť práce a sociálnych služieb. K lepšej inklúzii podľa odpovedí v dotazníku môže prispieť aj zlepšenie jazykového vzdelania a početnejšie kultúrne výmeny. O tejto téme sa bude hovoriť aj na septembrovej mládežníckej konferencii na Cypre, z ktorej vám prinesieme ďalšie informácie.

Foto: Marc Wathieu, flickr