Stáže sú super vec, ktorá ťa naučí prakticky využívať a rozvíjať svoje schopnosti a vedomosti a zároveň môžeš ako stážista/ka spoznať fungovanie veľkých organizácii a spoločností. Jednou z najzaujímavejších pozícii je miesto stážistu či stážistky v Európskom parlamente.

 Žurnalizuj, prekladaj, zapájaj sa

Každý rok ponúka Európsky parlament príležitosť stovkám mladých Európanov na stážach všeobecného, žurnalistického zamerania, alebo stáže pre prekladateľov. K dispozícii sú platené i neplatené stáže a príležitosť majú i záujemcovia bez vysokoškolského vzdelania. Zapojiť sa môžu aj záujemcovia a záujemkyne o stáž so zdravotným postihnutím, ktorí si tiež môžu na 1 až 5 mesiacov vyskúšať prácu v Európskom parlamente.

7 000 Európanov

Každý rok sa na stáže hlási okolo 7 000 ľudí. Platené stáže pozostávajú zo štipendia okolo 1 200 eur mesačne, stážistom so zdravotným postihnutím budú poskytnuté informácie o  dostupnom ubytovaní, doprave a možnostiach asistencie. Ponuky na stáže v Európskom parlamente nájdeš aj medzi našimi ponukami, prihlášky treba posielať do 15. októbra.