Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) spustilo v týchto dňoch novú verziu svojej webovej stránky www.zksm.sk. Stránka vznikla na portáli Moja komunita, ktorého snahou je spájať kresťanov na webe. ZKSM chce návštevníkom nového webu ponúknuť ucelenejšie informácie o vízii a činnosti združenia, zameranej na je podporu spoločenstiev, duchovné formovanie mladých ľudí, vzájomnú spoluprácu a pozitívne ovplyvňovanie spoločnosti. „Našou odvážnou túžbou je, aby v každom meste a obci na Slovensku bolo spoločenstvo zrelých mladých ľudí, ktoré bude prinášať Božie kráľovstvo do všetkých oblastí spoločnosti. K tomu smerujú aj naše aktivity, o ktorých píšeme na novej stránke,“ vysvetlila Lea Hagovská, riaditeľka ZKSM.

Materiály, akcie, poradenstvo…

Pri tvorbe obsahu webovej stránky sa jej tvorcovia zamerali tiež na členov združenia. „ZKSM má bohatú členskú základňu, združujeme viac ako osemtisíc mladých ľudí. Tí sú aj najčastejšími návštevníkmi našej stránky. Nájdu tam ponuky metodických materiálov, online poradenstvo, aktuálne mládežnícke akcie, ktoré im prinášame v spolupráci s portálom vyveska.sk a ďalšie užitočné informácie, “ uviedla Mária Janusová, manažérka pre PR a médiá ZKSM. Novinkou na stránke je prehľadnejší dizajn, ktorý vychádza z vynoveného loga združenia.

Foto: Larkflem, flickr