AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku pripravuje počas novembrového Týždňa vedy prehliadku vedeckých prác mladých ľudí Festival vedy a techniky 2012, ktorý sa uskutoční v Bratislave 8.11.-10.11.2012, v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Vzácni hostia

Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou určenou pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie hodnotiacej komisii, zloženej z odborníkov z rôznych vedeckých a technických oblastí. Na Festival vedy a techniky tento rok prijali pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii z Belgicka, Španielska, Českej republiky a Ruska, čím sa vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie medzinárodného priateľstva medzi mladými ľuďmi s podobnými záujmami.

 Nová inšpirácia i kamoši

Záštitu nad podujatím prevzal prof. Douglas Dean Osheroff, držiteľ Nobelovej ceny za fyziku, ktorého korene siahajú na Slovensko. Výhercovia budú reprezentovať Slovenskú republiku a výsledky svojej  práce na prestížnych vedeckých súťažiach vo svete. Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. festival pomáha naplniť ich predstavy zo všetkých síl, pretože organizátori veria, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí. Poznanie je jedinou zárukou dlhodobého rozvoja krajiny a jej prosperity. Viac informácii sa dozvieš zo stránky festivalu.

Foto: kcolwell, flickr