Nadácia ERSTE vyhlásila nový ročník Ceny za sociálnu integráciu 2013. Výzva na predkladanie projektov, ktoré pozitívne ovplyvnili život ľudí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva, je určená neziskovým organizáciám. Realizované projekty môžu organizácie prihlásiť do 11. novembra 2012 prostredníctvom webovej stránky. Prihlásením realizovaných projektov sa neziskové organizácie uchádzajú nielen o medzinárodné uznanie v rámci 13 krajín strednej a juhovýchodnej Európy, ale aj o celkovú finančnú odmenu 610 000 eur.

Ocenenie a inšpirácia

Cena za sociálnu integráciu je pre neziskové organizácie príležitosťou pochváliť sa výsledkami svojej práce, prezentovať projekty a aktivity, ktoré zrealizovali v oblasti integrácie sociálne znevýhodnených skupín. Všetky organizácie, ktoré sa uchádzajú o Cenu za sociálnu integráciu sa automaticky stávajú súčasťou veľkej siete európskych organizácií, v ktorej môžu nachádzať nové inšpirácie pre svoju ďalšiu prácu, vymieňať si pracovné a odborné skúsenosti, vzdelávať sa v oblastiach fundraisingu, komunikácie a manažmentu organizácie,“ uviedla Tatiana Maková, regionálna koordinátorka Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2013 v Českej republike a na Slovensku.

 

Bariéry a výhry

 

Integráciu  znevýhodnených ľudí podporuje aj súťaž Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím 2012, ktorá upozorňuje na prekážky, ktoré ľudia so zdravotným postihnutím musia prekonávať. Súťažné fotografie širokej verejnosti približujú život s telesným, mentálnym, sluchovým, zrakovým, chronickým, duševným alebo iným ochorením. Zúčastniť sa môžete svojimi fotografiami alebo halsovaním za víťazné snímky. Súťažné príspevky aj všetky informácie nájdete na webstránke súťaže.Foto: jenn durfey, flickr