Mladí a nadaní zo sociálne znevýhodnených rodín majú opäť šancu získať takmer 30 tisíc Eur. Stačí, ak ich baví veda a výskum a preukazujú v tejto oblasti relevantné výsledky. Na ich prihlášky čaká AXA Fond najneskôr do 31. októbra 2012.

 Rozvoj talentu

Hlavnými oblasťami podpory sú v rámci vedy a výskumu odbory ako napríklad ekonómia, fyzika, chémia, matematika, biológia a podobne. Ako získať finančnú podporu na realizáciu projektov z AXA Fondu? Mladí ľudia zo sociálne slabších rodín spĺňajúci podmienky, musia na adresu AXA Fondu poslať riadne vyplnenú prihlášku. Ak si nevedia predstaviť svoj život bez matematiky, fyziky či chémie, majú šancu uspieť. „V rámci aktivít spoločenskej zodpovednosti je program AXA Fond našou prioritou. Mať talent je skvelým základom pre štart. No nestačí stáť na jednom mieste. Je nevyhnutné svoje nadanie rozvíjať, ďalej sa vzdelávať a učiť sa nové veci. Uvedomujeme si, že nie všetci majú pre svoj odborný rast vytvorené optimálne podmienky. Preto im chceme pomôcť,“ hovorí Peter Socha, prevádzkový riaditeľ AXA ČR a SR.

 Podpora študentov

V 1. ročníku podporil program talentovaných ľudí s hmatateľnými výsledkami v oblasti vedy a výskumu. „Aj vďaka AXA Fondu som mal možnosť realizovať študentské výjazdy do rakúskych a holandských vidieckych sídiel vrámci môjho projektu Spolu za krajšiu dedinu. Reprezentoval som Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na Valnom zhromaždení Európskej federácie pre krajinnú architektúru a odprezentoval som výsledky mojej tvorby na Medzinárodnej konferencii krajinných architektov vo Švédsku,“ hovorí Attila Tóth, jeden z úspešných finalistov AXA Fondu, ktorý zároveň získal Cenu dekanky za najlepšiu diplomovú prácu. Viac informácii nájdeš online a prihlásiť sa môžeš aj cez facebookovú aplikáciu.

Foto: neys, filckr