Týždeň projektov o bezpečnosti na internete poskytuje školám možnosť a priestor zahrnúť získavanie zručností pre 21. storočie do vyučovacieho procesu. Prostredníctvom rôznych aktivít chce projekt priblížiť učiteľom i žiakom možnosti projektového vyučovania, a zároveň zvýšiť úroveň vedomostí o potenciálnych rizikách internetu. Súťaž, ktorá práve vstupuje do druhej fázy, organizuje Indícia, n.o., v spolupráci s Nadáciou Orange.

85 školských projektov

Do projektu, ktorý predstavila nezisková organizácia Indícia v spolupráci s Nadáciou Orange, sa prihlásilo spolu 85 projektových zámerov. Podané prihlášky pochádzajú zo 74 škôl v rámci celého Slovenska. Celkovo v nich svoje projektové aktivity ponúkalo realizovať 2915 žiakov. Prihlásené projektové zámery boli hodnotené podľa viacerých kritérií. V prvom rade museli byť uvedené zámery ucelené a zmysluplné. Ich obsah mal byť zameraný na bezpečnosť na internete a aktivity v rámci nich realizované mali byť nejakým spôsobom prepojené na miestnu komunitu (rodinu, obec, atď.). Hodnotené boli aj inovatívnosť a kreativita.

Bezpečnejšie už počas jesene

Napriek prvotnému plánu vybrať maximálne 50, komisia posunula do súťaže spolu až 60 projektov, ktoré budú v rámci tejto iniciatívy realizované. Projektové týždne v rámci súťaže budú na jednotlivých školách realizované v priebehu októbra a prvej polovici novembra 2012. Zverejnenie výsledkov a ocenenie víťazov je plánované na začiatok decembra 2012. Zatiaľ si pozrite  zoznam  projektov, ktoré sa budú realizovať.

Foto: Stéfan1, flickr