Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa zúčastní aj Henry Wanyoike z Kene,  jeden z najrýchlejších nevidiacich bežcov sveta. Túto nedeľu, 7. októbra pobeží na tomto významnom športovom podujatí polmaratón. Nebude sa pritom snažiť len o dosiahnutie čo najlepšieho výkonu. Behom veľmi rád demonštruje, čo ľudia s postihnutím dokážu. MMM v Košiciach sa zúčastní na pozvanie občianskeho združenia eRko ako ambasádor európskeho projektu End Exclusion (Ukončime vylúčenie),  ktorého cieľom je propagovať inklúziu ľudí s postihnutím v rozvojových krajinách.

 Jedna noc

Henry Wanyoike sa narodil sa v roku 1974 v kenskom meste Kikuyu. Záľubu v behu objavil, keď ako 21-ročný prišiel za jedinú noc o zrak na následky slabej mŕtvice. Svoj život trávi medzi Keňou a športovými podujatiami po celom svete. Svoju slávu využíva na zvyšovanie povedomia o schopnostiach a silných stránkach ľudí s postihnutých. Vo svojom rodnom regióne Kikuyu v Keni založil tradíciu každoročného Behu nádeje, vďaka ktorému získava finančné prostriedky na kompenzačné pomôcky pre deti s postihnutím a podporu programov, ktorých cieľom je inklúzia ľudí s postihnutím cez šport a vzdelávanie.

Henry Wanyoike je držiteľom troch zlatých medailí z paralympiád v Sydney a v Aténach. V roku 2004 vytvoril v Hamburgu  časom 2:31:31 h svetový rekord nevidiacich v maratóne . V tom istom roku ho v Keni zvolili za najlepšieho atléta krajiny.