Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Telefónica Slovensko v rámci projektu Think Big pripravuje Tréning rozvoja sociálnych a osobných kompetencií. Tréning je záverečným podujatím pre maldých ľudí, ktorí v rámci Think Big realizovali svoje projekty.

Dátum a miesto konania:                    9.11.-10.11.2012, Zvolen, Hotel Tenis

Cieľ projektu- časť vzdelávanie:
Rozvoj osobnosti mladých prostredníctvom rozvoja sociálnych a osobných kompetencií.

Cieľ :
Rozvinúť kompetencie potrebné pre projektové riadenie, získať a vymeniť si informácie o získavaní zdrojov a ich efektívnom využití.

Hlavné témy:
•    Projektové riadenie
•    Získavanie zdrojov
•    Sieťovanie a spolupráca
•    Komunikácia s donormi

Tréneri: Aneta Chlebničanová, Ján Fukas
Tréningy sú realizované podľa metodiky Vysoko efektívneho učenia/ITV, garantom metodiky je Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku.

Vyplňte  PRIHLASOVACÍ FORMULÁR a pošlite ho na adresu: andrea@nds.sk do 30.10.2012.
V prípade väčšieho záujmu účastníkov z jednej organizácie si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov.
Účastníkom budú hradené nasledovné výdavky: vzdelávanie, tréningové materiály, občerstvenie a obed, ubytovanie (v prípade potreby).