Pre 16 víťazov krajských kôl súťaže Mladý líder v rámci predmetu aplikovaná ekonómia pripravila nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko Konferenciu mladých lídrov. Titul Mladý líder 2012 získal Denis Baranček z Piešťan.

 Mladí aktívne a inovatívne

Konferencia mladých lídrov (KML) bola zameraná na vzdelávanie a rozvíjanie líderských schopností prostredníctvom odborných workshopov. Počas štyroch dní porota hodnotila aktívny a inovatívny prístup pri riešení problémov, schopnosť viesť a reprezentovať tím, či akceptovanie rôznych názorov a postojov. Titul Mladý líder 2012 získal Denis Baranček (SOŠ Obchodu a služieb, Piešťany), na druhom mieste sa umiestnil Viliam Valent (Gymnázium Poštová 9, Košice) a na treťom mieste Veronika Krištofíková (Obchodná akadémia, Brezno).

 Ako v Disneyovke

„Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť priestor na diskusiu o tímovej práci, etike a hodnotách mladých ľudí. Odborníci z praxe sa venovali aj osobnostnému rozvoju účastníkov. Prostredníctvom Walt Disney stratégie spoločne určili atribúty súčasného úspešného človeka,“ povedal programový manažér Junior Achievement Slovensko Peter Kalčevský.

Jasné ciele

„Prežil som najúžasnejšie štyri dni v mojom živote,“ hovorí Mladý líder Denis. „Naučil som sa množstvo užitočných vecí, prišiel na nové myšlienky a spoznal úžasných ľudí. Keby som mohol, išiel by som ešte raz. Mám ujasnené ciele, ktoré chcem v živote dokázať. Určite budem na sebe ďalej pracovať.“

Viliam z Košíc o konferencii povedal: „Boli to intenzívne 4 dni naplnené mixom prednášok, workshopov, aktivít a pár hodinami spánku, ktoré stačili na načerpanie síl.“ „Verila som, že bude kopa srandy. Mám skúsenosti, iný pohľad, skvelé zážitky a nové kontakty“, konferenciu zhodnotila účastníčka Lenka z Horných Vesteníc.