Oficiálne organizácie tiež dávajú priestor mladým ľuďom vyjadriť sa a ovplyvniť dianie vo veľkej politike. Zástupkyňa mladých zo Slovenska, Milena Dudášová, je práve v New Yorku, aby na Valnom zhromaždení OSN hovorila o vzdelávaní.

O potenciále mladých ľudí nielen na Slovensku bude na Valnom zhromaždení OSN hovoriť študentka architektúry Milena Dudášová z Pečovskej Novej Vsi. Na jar tohto roku sa prihlásila do projektu Mladí OSN a je právoplatne zvolenou tohtoročnou zástupkyňou mladých ľudí na Slovensku – v oficiálnych štruktúrach známa pod funkciou mládežnícka delegátka.

Organizácia svetových národov sa snaží počúvať a riadiť sa aj názormi mladých ľudí. Práve preto iniciovala vznik platformy, kde sa môžu vyjadriť k aktuálnym problémom, ktoré ich trápia v ich krajinách na oficiálnej pôde. Každoročne sa volia zástupcovia jednotlivých krajín, mládežnícki delegáti, ktorí na jeseň prehovoria v mene svojich vrstovníkov o téme, ktorá je z ich pohľadu najdôležitejšia.

Milena Dudášová si ako svoju tému vybrala využívanie potenciálu mladých ľudí na Slovensku. Spolu s ďalšími delegátmi prednesie svoj prejav v rámci Tretieho výboru OSN, ktorý sa venuje mládeži. Je to ďalšia z možností, ako môžu mladí ľudia ovplyvniť rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú na oficiálnej úrovni. Záznam z prejavov mládežníckych delegátov môžete sledovať aj online na webtv.un.org

Alebo ju sledujte online na fejsbukovej stránke Mladí OSN.

Celosvetový Program mládežníckeho delegáta vznikol z iniciatívy Mládežníckeho programu OSN, ktorý je súčasťou Divízie sociálnej politiky a rozvoja OSN. Jeho cieľom je zvýšiť aktívnu participáciu mladých ľudí na tvorbe politík OSN. Na Slovensku ho od roku 2007 iniciuje Rada mládeže Slovenska. Partnermi tohtoročného programu sú Ministerstvo školstva, vedy a výskumu, Ministerstvo zahraničných vecí a spoločnosť Tucan.sk.