Ben Franklin Transatlantic Fellowship Program je program sponzorovaný americkou vládou, ktorého cieľom je vytvoriť a prehĺbiť vzťahy medzi Amerikou a Európou. Každoročne doň vyberajú jedného reprezentanta z každej európskej krajiny a desiatich študentov z celej Ameriky, aby sa lepšie medzi sebou spoznali. O svoje skúsenosti sa s nami podelila Claudia Tran, ktorá bola jedna z dvoch tohtoročných zástupkýň Slovenska.

Do tajov politiky za mesiac

Celý program trvá mesiac a v priebehu tohto mesiaca majú študenti prednášky, na ktorých riešia svetové problémy, ako napríklad vojnové konflikty, svetovú ekonomickú krízu. Takisto vedú debaty, v ktorých sa učia ako správne argumentovať a vyjadrovať sa. Cieľom je dozvedieť sa viac o politike, získať širší všeobecný prehľad. Následné debaty v Department of State, vo Washington D.C., v prítomnosti úradujúcich amerických politikov a diplomatov sa týkali predovšetkým ekonomickej krízy a politickej situácie v Afganistanie, Sýrii, či Iráne. V prostredí oficiálnej veľkej politiky som bola nútená rozvážne utvárať svoje názory, hľadať možné riešenia a prezentovať ich. Vďaka ďalším prednáškam som mohla bližšie spoznať americký demokratický systém, viesť debatu napr. aj na tému Prečo a či vôbec by mala byť americká konštitúcia použitá ako vzor pre európske krajiny.

Posledné dva týždne sme si vybrali, do ktorej zo šiestich z kreatívno-pracovných skupín sa chceme pridať. Cieľom bolo, aby sme prostredníctvom našich výtvorov odprezentovali našu osobnosť. Niekto bol v Art group, písal básne, maľoval, spieval alebo tancoval, či hral na hudobnom nástroji. Vo video skupine sa decká učili tvoriť videá. Ja som bola v Radio group, kde sme pripravovali vlastné vstupy. Z tejto skúsenosti vnímam, že naším posolstvom bola a je motivovať mladých. Ja som sa ešte počas pobytu zahlásila na projekt 72 hodín, kde som chcela byť koordinátorkou.

Bol to veľký posun oproti tomu, ako som vnímala seba i svet okolo seba mesiace predtým. Až spätne som si uvedomila, aká príležitosť sa mi naskytla. Po návrate domov som bola oveľa viac sebavedomejšia a najmä – konečne som vedela, čo budem a chcem robiť ďalej. Predtým som si v takýchto veciach neverila – prečo by som práve ja mala byť vybratá do celosvetového známeho programu? Nikdy som si nemyslela, že budem práve ja tá, ktorá pôjde reprezentovať Slovensko.

Priateľstvá a rozhovory s inými obohacujú

BFTF ma naučil neskutočne veľa, dal mi možnosť skúsiť nové, aké som predtým za celý život ešte nezažila. Fakt, že tam boli študenti z celého sveta, mi dal tiež veľa. Tento rok nás tam bolo 68 študentov, z toho desiati boli z Ameriky a ostatní 58 pochádzali zo 42 európskych krajín. Pobyt ma obohatil o priateľstvá a cenné rozhovory medzi študentmi a aj s mentormi.

Teraz už môžem s istotou povedať, že vďaka tejto skúsenosti som pripravená bez strachu prijímať nové výzvy. Pretože viem, že na to mám.