Prácu, ktorú robia šikovní ľudia dobrovoľne, môžeme oceniť aspoň symbolickým gestom – ocenením Srdce v rukách.

Dlhodobo a výnimočne

Rada mládeže Žilinského kraja vyhlasuje výzvu na predloženie nominácii na oceňovanie dobrovoľníkov, ktorí bez  nároku na odmenu vykonávajú v Žilinskom kraji výnimočnú alebo dlhodobú činnosť v prospech spoločnosti z oblasti neformálneho vzdelávania, kultúrneho, športového, sociálneho a iného rôznorodého rozvoja deti a mládeže (enviromentálna, náboženská, etická výchova a iné) , rozvoja mládežníckej organizácie aj neformálnej skupiny a celoživotné dobrovoľnícke dielo (dlhoročná dobrovoľnícka práca).

 Nominujte aj vy!

Oceňovanie dobrovoľníkov v oblasti mládežníckej práce  pod názvom Srdce v rukách sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva.

Nominácie môžu predložiť mládežnícke, charitatívne, kultúrne, športové a iné organizácie aj neformálne skupiny zo Žilinského kraja. Nominácie je potrebné dodať do 24.11.2012 na nominačnom hárku, ktorý je nájdete na www.ocenovanie.rmzk.sk.