Spolu s ďalšími slovenskými účastníkmi sme absolvovali seminár Participate in the Structured dialogue v Prahe. Podujatie organizované Českou radou detí a mládeže priblížilo proces štruktúrovaného dialógu a poskytlo tipy na zlepšenie jeho priebehu.

6 krajín, veľa spôsobov

Seminára sa zúčastnili mladí ľudia nielen z Čiech a Slovenska, ale aj z Rakúska, Maďarska, Poľska a Belgicka. V jednotlivých krajinách je štruktúrovaný dialóg v rôznom štádiu, účastníci a účastníčky si teda vymieňali svoje skúsenosti a stratégie, ako zapájať mladých ľudí do vytvárania európskych politík. Čechom sa štruktúrovaný dialóg zapáčil natoľko, že v rámci projektu Kecejme do toho pripravujú aj ankety k vlastným témam a organizujú koncerty. Belgičania oslovujú mladých pomocou 16 až 26 ročných ambasádorov, ktorí sa venujú daným témam. Väčšina krajín využíva na získavanie názorov mladých ľudí predovšetkým online priestor alebo spoluprácu so školami. Zaujímavý nápad predstavili Poliaci, ktorí k oslovovaniu mladých ľudí využili databázu karty Euro>26.

 A prečo vlastne?

Takmer 4 dňové stretnutie zahŕňalo aj workshopy o marketingu a fundraisingu na aktivity participácie mladých či panelovú diskusiu. K stretnutiam o štruktúrovanom dialógu patrí aj dávka sklamania a skepticizmu – mladí ľudia povedia svoj názor, vytvoria svoje odporúčania a výsledky v Európe nevidno. Prečo by sa teda mladí ľudia mali zapájať a vyjadrovať svoje názory? Diskusia o motivácii mladých nepriniesla jednoznačnú odpoveď. Aktívny prístup súvisí predovšetkým s vnútornými hodnotami mladého človeka a snahou vytvárať svet podľa svojich predstáv. V končenom dôsledku teda aj štruktúrovaný dialóg nie je o politike, ale o nás samotných. Najsilnejšou motiváciou môže byť práve snaha zabrániť tomu, aby iní rozhodovali o mladých bez mladých.

 Nahlas a jasne

Štruktúrovaný dialóg je výborný nástroj ako dostať názory mladých k ľuďom, ktorí rozhodujú. Zatiaľ nefunguje bezchybne a keďže je súčasťou európskej politiky, ide o zdĺhavý proces. Avšak odporúčania, ktoré vznikli naposledy na Cypre, sú smerodajné pre všetky členské štáty EU. Aby požiadavky mladých ľudí boli vypočuté a dodržiavané, potrebujeme ich predovšetkým hovoriť nahlas a jasne. Napríklad pomocou médií upozorniť na nedostatky alebo  v spolupráci s miestnou samosprávou pracovať na zmene odspodu. Až kým sa hlas mladých ľudí skutočne nedostane do všetkých „štruktúr“.