Náboženstvo a viera zohráva dôležitú úlohu v životoch mnohých obyvateľov Európy. Práve preto sú debaty na túto tému kľúčom k vytvoreniu tolerantnej pluralitnej spoločnosti, v ktorej žijeme. Takýmito debatami sa zaoberali Mladí európski federalisti , v chorvátskom meste Bol počas medzinárodného semináru s názvom „Religions in Europe – Belive it or leave it?“.

Nielen európsky dialóg

Cieľom tohto stretnutia počas dni 7. až 13. októbra 2012 bolo predovšetkým zvýšiť povedomie mladých lídrov o význame náboženstva v spoločenskom živote a následne spustiť interkultúrny dialóg na prekonanie náboženských názorových priepastí. Desiatky mladých ľudí z 12 nielen európskych krajín, sa zišlo, aby debatovali o význame a úlohe náboženstva v 21. storočí v európskom kontexte. Mladých priateľov Európy (JEF Slovakia) reprezentovali generálne riaditeľky lokálnych sekcií Dominika Dudášová (JEF Bratislava) a Radka Pinčáková (JEF Trenčín).

Rovnosť jednotlivcov ako základ

Účastníci semináru sa snažili nájsť spôsob ako zladiť kultúrne, etnické, náboženské či jazykové odlišnosti na európskom kontinente a spoločne sa zhodli na vytvorení spoločného súboru hodnôt platiaceho nielen pre Európanov, ale pre všetkých ľudí žijúcich na tomto svete založenom na princípe rovnosti jednotlivcov. Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky pomáhal aj známy profesor Ivan Sørrensen, ktorý v rámci workshopov o náboženských minoritách a dominantných skupinách prednášal o vzťahu náboženstva a vzdelávania na školách.

Nové partnerstvá

Nabitý program plný workshopov a prednášok však v strede týždňa obohatil výlet do mesta Split, kde sme mali možnosť navštíviť budovu European Movement, ako aj židovskú či moslimskú komunitu a zúčastniť sa paneurópskej street-action „Stop the crisis, federal Europe now“, ktorá prebehla v rámci October Action Week uskutočneného v týždni od 12. do 17.októbra v  sekciách JEF-u po celej Európe.

Výsledkom tohto týždňa plného práce ale aj zábavy a oddychu boli nielen nové priateľstvá, ale aj partnerstvá medzi jednotlivými národnými sekciami, ktorých naplánované akcie budeme môcť vidieť a aj o nich počuť v blízkej budúcnosti.