V roku 2012 vyhlasuje Fórum donorov prvé Dni filantropie.  Ich súčasťou bude aj vyhlásenie výsledkov 1. ročníka súťaže Filantrop roka.  Nomináciu akéhokoľvek jednotlivca (pozor, nie firmu!), ktorý svojím konaním je vzorom filantropie, môžete posielať aj vy.

Koho nominovať?

Nejde o to, či a koľko peňazí tento človek venuje na verejnoprospešné účely, ale ide o konanie v mene ľudskosti a verejnej prospešnosti.  Filantropia sa totiž spája najmä s humanitou a dobročinnosťou, a nie je podmienená len ekonomickým statusom. Zašlite Fóru donorov nomináciu na niekoho, o kom viete, že je príkladom skutočnej filantropie!  Stačí vyplniť veľmi jednoduchý formulár .

Všetky nominované osoby budú pozvané na Deň filantropie, aby sme im aj touto cestou vyjadrili uznanie za všetko dobro, ktoré konajú. Uzávierka nominácií je 15. novembra.