Každý rok Svetové ekonomické fórum robí výskum zameraný na stav rodovej rovnosti, teda toho, či majú ženy a muži rovnaké práva. Prieskum zaznamenáva  rozdiely medzi príležitosťami a právami pre obe pohlavia a ich vývin. Všetky krajiny hodnotí podľa prístupu, aký majú ich obyvateľky k štyrom oblastiam – vzdelanie, ekonomika, zdravie a politika. A hoci celkový vývin rozdielu medzi príležitosťami pre mužov a ženy sa podľa najčerstvejšieho prieskumu zmenšuje, ide o pomalý proces.

Škola, práca a to ostatné

Kým dievčatá v mnohých krajinách nezískajú ani základné vzdelanie a čelia problémom ako vírus HIV či obriezka, ani európske krajiny nezabezpečujú svojim občiankam všetky príslušné práva. Aktuálny výskum uvádza, že napríklad priemerný plat ženy je až o 16% menší než plat muža na rovnakej pozícii. Krajinou s najmenším rozdielom medzi pohlaviami sa stal Island, nasledovaný severskými krajinami. Slovensko sa v správe umiestnilo na 70 mieste zo 135, čo je o dve priečky lepšie ako minulý rok. A kým prístup Sloveniek ku vzdelaniu a zdravotná starostlivosť sú rovnaké ako pre ich spoluobčanov, so zapájaním do ekonomického a politického života je to už horšie.

 Lepšia politika

Hoci slovenské ženy a dievčatá sa majú objektívne lepšie ako tie v Yemene či Pakistáne (ktoré obsadili spodné priečky), Slovensko čaká ešte veľa práce na zrovnoprávňovaní oboch pohlaví. Pri meraní rovnosti príležitostí a zapájania sa žien do ekonomiky Slovensko získalo 82. miesto, v politike 80. Len 30% slovenských firiem vlastnia alebo spoluvlastnia ženy. Práve pozitívne zmeny v oblasti politiky, teda zastúpenie žien na rozhodujúcich pozíciách (vláda, súdy a pod.) sú dôvodom lepšieho umiestnenia Slovenska ako posledný rok. Zároveň patríme medzi jednu zo 4 európskych krajín, ktorým sa podarilo vyriešiť rozdiely v oblasti vzdelávania i zdravia a úmrtnosti.

 Aj vďaka mládežníckym organizáciám

Dôležitú úlohu vo vyrovnávaní rozdielov medzi pohlaviami majú práve aj organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a deťmi. Mládežnícke aktivity môžu byť dôležitým článkom pri presadzovaní dievčat a mladých žien v ekonomickej či politickej sfére. V RmS napríklad už niekoľko rokov po sebe posielame ambiciózne dievčatá ako reprezentantky Slovenska na Valné zhromaždenie OSN, takže vieme, že inteligentných a šikovných dievčat máme na Slovensku veľa, len musia dostať príležitosť.