V dňoch 7.- 11 . novembra 2012 sa v hlavnom meste Španielska Madrid uskutočnil medzinárodný seminár pod názvom „Workshop on Democracy“ organizovaný mládežníckou organizáciou JEF Spain. JEF Slovakia zastupovala Gabriela Virostková, ktorá pripravila túto krátku reportáž.

 Rozličnosť demokracie

Nosnou témou seminára sa stal pojem demokracia v súčasnej Európe. Počas týždňového seminára malo približne 25 účastníkov zo všetkých kútov Európy možnosť absolvovať tréningy zaoberajúce sa rozličnosťou politických systémov a ich vplyv na proces vývoja demokracie. Participanti prostredníctvom interaktívnych workshopov čelili rôznym modelovým situáciám, kde využili  nadobudnuté poznatky v oblasti „public policy“ a prispeli tak k riešeniu danej problematiky v spoločnosti. Koncept týchto profesionálnych i osobnostných tréningov je dostupný pre všetkých účastníkov a to pre ďalšie použitie v domovských organizáciách a krajinách.

 Čo nás ovplyvňuje?

Počas návštevy Národnej Rady Španielskeho kráľovstva sme našli odpovede na mnohé otázky týkajúce sa otázky demokracie, a to nielen od poslancov španielskeho parlamentu, ale aj rôznych politických strán z pravej i ľavej strany politického spektra.  Druhou kľúčovou témou sa stáli média ako hlavný nástroj vytvarujúci verejnú mienku. Hľadali sme odpovede na otázky, čo ovplyvňuje nielen verejnosť, ale aj ostatných aktérov politického diania – politikov. Diskutovali sme o vplyvoch hodnôt, politických strán a voličov na dané politické subjekty a ich rozhodovacie právomoci.

 Mladí ľudia a voľby

Na záver sme pozornosť venovali problematike nezáujmu mladých ľudí na voľbách (lokálnych, národných či európskych). Účastníci vypracovali strategický plán pre aktívnejší prístup mladých ľudí k spoločnosti. Pokračovanie týchto aktivít bude zastrešované prostredníctvom online pracovných skupín, na ktorých sa plánuje spolupodieľať aj JEF Slovakia.