Spoločenský prínos neziskových iniciatív a organizácií na Slovensku je viditeľný a stále rastie. Často nahrádzajú to, čo z rôznych dôvodov nedokážu účinne zvládnuť štátna a verejná správa. Nezriedka prichádzajú s originálnymi a odvážnymi inováciami. Máme však pomerne málo aktuálnej odbornej literatúry, ktorá by im mohla pomôcť efektívne napĺňať svoje poslanie. Nezisková organizácia Voices pripravila s podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda preklad knihy Brandraising od Sarah Durham. S názvom Rozvíjanie značky neziskovej organizácie vyjde 27. novembra 2012.

Nezisková výzva

Účinnosť a výsledky práce každého človeka sú ovplyvnené tým, ako sú vnímané okolím. Neziskové organizácie dnes čelia reálnej výzve ako presvedčivo a dôveryhodne ponúknuť hodnotu a získať tak podporu pre svoju prácu. Navyše viaceré majú málo skúseností s komunikáciou a limitované ľudské a finančné zdroje. Koncom novembra vyjde slovenský preklad odbornej knihy, ktorá im môže v ich práci pomôcť.

Kniha poskytuje súčasný pohľad a praktické rady. Odkrýva význam komplexného a konzistentného rozvoja organizácie či iniciatívy založeného na zadefinovaní základných prvkov, akými sú vízia a poslanie. Je praktickou príručkou na rozvíjanie rozoznateľnej značky a jej komunikácie. Jej autorkou je americká odborníčka Sarah Durham, ktorá v roku 1994 založila spoločnosť Big Duck na podporu malých aj väčších neziskových organizácií. Pomáha im efektívne komunikovať a vďaka tomu sa presadiť a získať ľudské a finančné zdroje. Slovenský preklad pripravila Nezisková organizácia Voices. Preklad viedla Janka Vlašičová, odbornými konzultantmi boli Tomáš Hrivnák a Ivan Ježík. Jazykovú korektúru robila Andrea Kellö Žačoková, zalomenie a grafickú úpravu Mária Čorejová. Vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda môžu neziskové organizácie a iniciatívy získať túto užitočnú publikáciu bezplatne.

 Užitočne a kreatívne

Neformálne iniciatívy, neziskové organizácie a občianske združenia robia pre spoločnosť veľa užitočnej práce. Zaslúžia si kvalitnú literatúru, ktorá im pomôže vzdelávať sa a získavať nových partnerov. Sme radi, že prostredníctvom Voices môžeme byť pri tom a mohli sme podporiť vydanie slovenského prekladu knihy,“ vyjadril sa Andrej Gargulák, Slovak Telekom.

Kniha bude verejnosti predstavená 27. novembra 2012 na podujatí  Kreatívne ráno s Ivanom Ježíkom a Tomášom Hrivnákom, ktoré sa uskutoční o 8:30 v priestoroch KC Dunaj v Bratislave. Podujatie je otvorené všetkým a nie je potrebné sa vopred prihlasovať. Pre užšiu skupinu záujemcov bude o 10:00 workshop, kde bola potrebná záväzná registrácia. Viac o možnostiach získania publikácie nájdete na http://www.voices.sk/Brandraising.